MAJLIS TA’LIM BINAAN MUSLIMAT NU RANTING NGELO MARGOMULYO BOJONEGORO


MAJLIS TA’LIM BINAAN MUSLIMAT NU RANTING NGELO
MARGOMULYO BOJONEGORO
No
NAMA MAJLIS TA’LIM
KETUA
ALAMAT
TEMPAT KEGIATAN
HARI/JAM
KETERANGAN
1          
PR Muslimat NU Ngelo
Sriani, S.Pd.
Jipangulu
Anak Ranting
Sebulan Sekali,
Jam 09.30-12.00.
Secara Bergilir Sesuai hasil lot yang di ambil pd ahir kegiatan di setiap Anak Ranting.
2          
AR Muslimat  NU Jipangulu
Suharti
Jipangulu
1. Rumah warga
2. Balai Desa
 1.      Malam Jum’at  Jam 18.30-21.00.
 2.      Juma’at Legi Jam 13.00-Selesai
1.         Bergilir Sesuai hasil Lot
2.         Rutinan lapanan
3          
AR Muslimat  NU Tolu
Indayati
Tolu
1. Rumah warga
2. Mushola Baitul Muttaqin
 1.     Setiap Hari Ahad  Jam 09.30-12.00.
 2.      Juma’at Pahing Jam 13.00-Selesai
1.         Bergilir Sesuai hasil Lot
2.         Rutinan lapanan
4          
AR Muslimat  NU Ngelo
Kiswati
Ngelo
Rumah Warga
Juma’at
 Jam 13.00-Selesai
Dua Jum’at sekali secara Bergilir Sesuai hasil lot

5          
AR Muslimat  NU Jeruk
Yanti
Jeruk
Rumah Warga
Juma’at
 Jam 13.00-Selesai
Dua Jum’at sekali secara Bergilir Sesuai hasil lot

6          
AR Muslimat  NU Matar
Marsih
Matar
Rumah Warga
Juma’at
 Jam 13.00-Selesai
Dua Jum’at sekali secara Bergilir Sesuai hasil lot
By: KPNULVIII134D12UN