Sabtu, 25 Januari 2020

RANTING FATAYAT NU KALANGAN

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN RANTING FATAYAT NU
KALANGAN KEC MARGOMULYO BOJONEGORO
MASA KHIDMAT 2019-2022
Pelindung

Penasehat
Pembina
: Suparno
: Kasmani
: Supiyati
: Siti Rupingah
                           

PENGURUS HARIAN

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
: Lilis Dwi Mutmainah
: Siti Aminah
: Sri Hartatik
: Suryaningsih
: Jami’ah Komsiah
: Nursiti


BIDANG-BIDANG
Bidang Pengembangan Organisasi(Organisasi,Pendidikan,dan Pengkaderan)
Koordinator
anggota
: Winda
: Susi
: Sujiati


Bidang Dakwah

Koordinator
Anggota
: Ma’rifah
: Kamini
: Minah


Bidang Kesehatan Dan Lingkungan Hidup
Koordinator
Anggota
: Lilik Sri Wahyuni
: Sutini
: Tutik Hapsari


Bidang Sosial Ekonomi
Koordinator
Anggota
: Umidatun
: Sri Wahyuni
: Sunarti


Bidang Hukum Politik Dan Advokasi

Koordinator
Anggota
: Suharni
: Kasti
: Nirmala


Bidang Sosial,Seni Dan Budaya

Koordinator
Anggota
: Wahyu
: Rina
: Rianti


Bidang Peneliti Dan Pengembangan

Koordinator
Anggota
: Warsiti
: Juwati
: Ratmi